Informacje podstawowe
  Informacje Szczegółowe
  Karta Uczestnictwa
  Założenia dydaktyczne
  Założenia merytoryczne
  Formularz kontaktowy
  Kontakt
 
Informacje szczegółowe

Temat

Szkolenie dla Komendantów i członków formacji ratownictwa ogólnego

Cel

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy Komendantów i członków Formacji OC  w oparciu o „Wytyczne w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej” zatwierdzone w dniu 21 kwietnia 2009 r. przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju – gen. brygadiera  Wiesława Leśniakiewicza”.
Szkolenie składa się z dwóch części: e-learningowej oraz jednodniowego szkolenia stacjonarnego, które odbędzie się w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie k/Otwocka.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do Komendantów i członków Formacji Obrony Cywilnej o charakterze zakładowym jak również terenowym (formacje organizowane przez struktury samorządowe).

Zagadnienia

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Ochrona ludności i Obrona Cywilna w systemie obronności Państwa
 2. Kryzys
 3. Zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny
 4. Międzynarodowe prawo humanitarne
 5. Ostrzeganie i alarmowanie
 6. Formacje obrony cywilnej
 7. Akcja ratunkowa
 8. Przestrzeganie zasad BHP w służbie Obrony Cywilnej

podsumowanych jednodniowym zjazdem, w ramach którego uczestnicy będą mogli zobaczyć:

 1. pokaz akcji ratunkowej
 2. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie zjazdu uczestnicy wysłuchają również wykładu nt. „Cele organizacji formacji obrony cywilnej oraz ich wykorzystanie w trakcie wystąpienia klęski żywiołowej”.

Termin i miejsce szkolenia stacjonarnego

Szkolenie stacjonarne - 2 tygodnie po zakończeniu części e-learningowej.
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

Cena

Koszt szkolenia wynosi 1000 zł brutto/osobę i obejmuje:

Udział w szkoleniu e-learningowym i stacjonarnym

 • profesjonalnie przygotowane zajęcia;
 • materiały szkoleniowe;
 • możliwość uczestnictwa w pokazach praktycznych;
 • certyfikaty kompetencji po zakończeniu szkolenia;

Zgłoszenia

Ilość miejsc – 50. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej faksem Karty Uczestnictwa – w terminie najpóźniej do 28.02.2011 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty faksem na numer 24 364 06 14

Kontakt

Kontakt organizacyjny:
CNBOP - PIB  -  Maria Kędzierska  tel. 22-7693260, mkedzierska@cnbop.pl
Plocman -  Alicja Czapska, Anna Suplicka, Bartłomiej Wasiak  tel. 24-3640610
oc@plocman.pl

Kontakt merytoryczny:
obronacywilna.pl – Franciszek R.Krynojewski, tel. 32-7496089, oc@obronacywilna.pl

Forma płatności

Przelew na konto: 91 10600076 0000320000518696
Z dopiskiem: Szkolenie FOC

 

Copyright 2011 by - Plocman.pl - wszelkie prawa zastrzeżone