Informacje podstawowe
  Informacje Szczegółowe
  Karta Uczestnictwa
  Założenia dydaktyczne
  Założenia merytoryczne
  Formularz kontaktowy
  Kontakt
 
Strona główna - informacje podstawowe

  Szanowni Państwo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz obronacywilna.pl i Firma Plocman Sp. z.o.o mają przyjemność zaprosić do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym dla komendatów i członków formacji Obrony Cywilnej.
Szkolenie e-learningowe skierowane jest do odbiorców, którzy chcą przyswajać wiedzę
w dowolnym czasie i miejscu. Zostało one przygotowane dla formacji o charakterze zakładowym jak również terenowym (formacje organizowane przez struktury samorządowe).
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy Komendantów i członków Formacji Obrony Cywilnej  w oparciu
o „Wytyczne w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i Obrony Cywilnej” zatwierdzone w dniu 21 kwietnia 2009 r. przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju – gen. brygadiera  Wiesława Leśniakiewicza”.

Szkolenie składa się z dwóch części: e-learningowej oraz jednodniowego szkolenia stacjonarnego,
który odbędzie się w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
w Józefowie k/Otwocka.
W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchają wykładu nt. „Cele organizacji formacji Obrony Cywilnej oraz ich wykorzystanie w trakcie wystąpienia klęski żywiołowej” oraz zorganizowane zostaną pokazy akcji ratunkowej
i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem testowym z całości materiału (dostępnego w trakcie części
e-learningowej), jego znajomość zostanie potwierdzona odpowiednim Certyfikatem.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które jednocześnie będzie okazją do poszerzenia Państwa wiedzy.

W odnośnikach znajdziecie Państwo szczegółowy program szkolenia oraz kartę zgłoszeniową, którą należy przesłać faxem pod nr. 24 364 06 14 najpóźniej do 28.02.2011 r.

Kontakt organizacyjny:
CNBOP - PIB  -  Maria Kędzierska  tel. 22-7693260, mkedzierska@cnbop.pl
Plocman -  Alicja Czapska, Anna Suplicka, Bartłomiej Wasiak  tel. 24-3640610, oc@plocman.pl

Kontakt merytoryczny:
obronacywilna.pl – Franciszek R. Krynojewski tel. 32-7496089,  oc@obronacywilna.pl

 

Copyright 2011 by - Plocman.pl - wszelkie prawa zastrzeżone