Informacje podstawowe
  Informacje Szczegółowe
  Karta Uczestnictwa
  Założenia dydaktyczne
  Założenia merytoryczne
  Formularz kontaktowy
  Kontakt
 
Założenia dydaktyczne

Po zakończeniu zajęć słuchacz (Komendant formacji) powinien:

  • znać i potrafić stosować akty prawne dotyczące OL, OC i FOC,
  • znać zakres obowiązków Komendanta formacji OC,
  • samodzielnie przeprowadzić zajęcia szkoleniowe z członkami FOC,
  • opracować Plan działania formacji OC,
  • wykonać przydziały mobilizacyjne.
 

Copyright 2011 by - Plocman.pl - wszelkie prawa zastrzeżone